HET BURGERINITIATIEF IS INMIDDELS INGEDIEND DAMES EN HEREN. DANK U!!!

Al het werk voor www.stopdehobbyjachtlimburg.nl niet voor niets geweest! Bedankt iedereen voor het zich uitspreken tegen de hobbyjacht middels het zetten van uw handtekening. Nu hopen op een positieve behandeling van het ingediende burgerinitiatief. Fingers crossed op 5 februari 2016.


Stop de hobbyjacht !

Wij willen een einde aan de hobbyjacht, waarbij vrij bejaagbare diersoorten (houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend) zonder objectief aangetoonde noodzaak gedood worden. We verzoeken de provincie, de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten voor zover die binnen haar bevoegdheden valt volledig stop te zetten en haar invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden.

Wij burgers constateren dat:

- hobbyjacht geen bijdrage levert aan natuurbehoud;

- het dierenwelzijn erdoor wordt aangetast;

- de hobbyjacht in strijd is met de wettelijk erkende intrinsieke waarde van dieren;

- het natuurlijk evenwicht wordt verstoord door het bejagen van dieren;

- de meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is;

- de jacht op de vrij bejaagbare soorten (houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend) niet meer in onze provincie thuishoort.

Verzoeken de provincie alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden. De provincie zal binnen haar jurisdictie geen vrijstelling of vergunning geven voor het zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden. Dit beleid zal ook als zodanig vastgelegd worden in het provinciaal natuurbeleid.Laat de dieren niet schieten, teken het initiatief!

Jaarlijks worden vele tienduizenden dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers in Nederland. Door de nieuwe Wet Natuurbescherming zal de provincie naar verwachting vanaf voorjaar 2016 al dan niet een goedkeurende verklaring moeten geven voor de hobbyjacht (ook wel plezierjacht genaamd). Ook wordt de hobbyjacht in natuurgebieden mogelijk. Wij vinden dat de beslissing om dieren voor de lol te mogen doden niet bij de provincie hoort te liggen. Dieren horen overal in het land op dezelfde manier beschermd te worden en daar is landelijk beleid voor nodig.

De meerderheid van de Nederlanders is tegen de plezierjacht. We zijn er ook van overtuigd dat voor de plezierjacht binnen de verschillende provincies geen draagvlak bestaat. Zodra de nieuwe wetgeving van kracht is (naar verwachting voorjaar 2016), is het moment om binnen de provincies een fundamentele discussie te voeren over het al dan niet toelaten van jacht zonder enig nut of zonder enige noodzaak.

Via dit burgerinitiatief kunnen we ervoor zorgen dat de provincie deze nieuwe wetgeving voor het eerst kritisch bespreekt voordat de nieuwgekozen leden van Provinciale Staten besluiten de hobbyjacht al dan niet toe te staan. Daarvoor zijn veel handtekeningen vereist, dit aantal verschilt per provincie, voor Limburg zijn dit er minimaal 1.500. Uw hulp kan bepalend zijn!

Download het formulier voor uw provincie op deze link www.stopdehobbyjacht.nl .

Druk het af en vul uw gegevens duidelijk leesbaar en correct in. Vraag ook familie en bekenden om formulieren in te vullen zodat we snel het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen binnen hebben!

Stuur het ingevulde formulier terug naar:

Stop de hobbyjacht ( + naam provincie), Postbus 17622, 1001 JM Amsterdam.

Helaas is het volgens de regels van de provincie niet mogelijk om het burgerinitiatief online te tekenen.

HIER DE LINK VOOR PROVINCIE LIMBURG;

WWW.STOPDEHOBBYJACHTLIMBURG.NL

Let op: uw ondertekening is alleen geldig in de provincie woont en 15 jaar of ouder bent. Bent u in een andere provincie woonachtig, onderteken dan alleen het formulier voor uw provincie. Het heeft geen zin het burgerinitiatief voor een andere provincie te ondertekenen dan waar u woont.

 

Doet uw provincie ook al mee? Check het hier;

www.stopdehobbyjacht.nl