Melk en gezondheidsweetjes

Een volwassen koe eet gras en drinkt beslist geen melk. Waarom drinken mensen dan wel koemelk? Koemelk is slechts voor één dier bestemd: n.l. het jonge, pasgeboren kalf.

 

“Koeien drinken geen koemelk, waarom zouden mensen dat dan wel doen?”

 

Hieronder volgt een informatieve tekst. Wie snel wilt zijn, of niet graag leest kijkt dan eerst dit duidelijke filmpje; http://vimeo.com/86038194

Of deze,.. misschien Nóg duidelijker; https://www.youtube.com/watch?v=UcN7SGGoCNI&feature=youtu.be

 

 

 

“Waarom zouden mensen koe­melk moeten drinken?”

Onderzoek van melk en melkproducten

Toevallig (toeval bestaat echter niet!) kreeg ik uit Nederland een onderzoek van melk en melkproducten, dat een arts had gedaan. Een deel hiervan zal ik citeren. Indien u geïnteresseerd bent in het gehele onderzoek, kunt u het bij mij krijgen. Na het lezen van zo’n verzameling van bewijzen vraag ik me af: Wanneer worden we eens bewust dat ziekten, aandoeningen, gezondheidsklachten niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar veroorzaakt worden door de voeding?

Pas op het moment dat u gaat beseffen dat uzelf en niemand anders verantwoordelijk is voor wat u in het lichaam giet, dan pas zult u de weg naar genezing kennen. Enkele weken geleden nog, is een ‘wijsheer’ ontzettend boos geworden omdat ik een patiënt heb verboden koffie te drinken. Let wel: het verbod was niet omdat ik het niet lekker vind, maar voor de gezondheid van de patiënt! Zo lang ik patiënten zal behandelen, zal ik het doen naar eer en geweten, al doet het de patiënt soms pijn om de waarheid te horen. Gelukkig zijn er tegenwoordig artsen en specialisten die veel aandacht besteden aan de voeding bij de verschillende gezondheidsklachten. De groep die het denkt beter te weten ….. ook voor hen, dit artikel!

Zuivelproducten zoals melk, room, boter, yoghurt zijn voedingsmiddelen die van oudsher in koude, noordelijke gelegen landen en bergachtige streken worden gegeten. In de rest van de wereld zijn de meeste mensen allergisch voor melk en andere zuivelproducten. In Azië is bij 80 procent van de bevolking sprake van lactose-intolerantie, in het Middellandse-Zee gebied is dat 60 procent en onder de zwarte Amerikanen 70 procent.
In extreem koude of warme gebieden waar granen en groenten slechts minimaal verkrijgbaar zijn, is zuivel een belangrijke bron van nutriënten. Het hoge vetgehalte heeft een verwarmende en isolerende werking en energetisch gezien draagt zuivel bij tot een zachtaardig, gehoorzaam karakter.

De hedendaagse zuivel is over het algemeen van zeer slechte kwaliteit. De oorzaak is te vinden in de bio-industrie, het gebruik van antibiotica en groeihormonen voor runderen (onder meer BGH). Maar ook pasteurisatie en andere sterilisatiemethoden, waarmee naast schadelijke micro-organismen ook nuttige organismen worden gedood, spelen een belangrijke rol. De consumptie van zuivel leidt in de moderne samenleving veelal tot ophoping van slijm en het is vaak de oorzaak van verkoudheid, allergie problemen met de darmen zoals candida, onvruchtbaarheid, arteriosclerose en hartziekte, en van cyste en tumoren, vooral die van de borst.

Sinds er een verband is aangetoond tussen de consumptie van zuivelproducten met een hoog gehalte aan verzadigde vetten, cholesterol en dierlijke eiwitten enerzijds, en hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker anderzijds, is de consumptie van producten zoals melk, kaas, boter, room, ijs en yoghurt in de Verenigde Staten drastisch afgenomen. In diverse medische kringen wordt gewaarschuwd voor de gevaren van zuivel voor baby’s en kinderen.

De potentieel schadelijke effecten van zuivel worden in de hier genoemde onderzoeken en rapporten overduidelijk aangetoond, terwijl de superioriteit van plantaardige voedingsmiddelen als onderdeel van een evenwichtig eetpatroon er onmiskenbaar uit naar voren komt:

1. De relatie tussen zuivel en allergieën en astma
Een tiener die in het ziekenhuis lag met spier- en botpijn, astmatische bronchitis, buikpijn, hoofdpijn en donkere kringen onder zijn ogen nam deel aan een voedingsexperiment. Nadat melk en chocolade uit zijn voeding waren verwijderd, ervoer hij binnen twee dagen een aanzienlijke verbetering. Binnen achtenveertig uur was de bleekheid van zijn gezicht en de donkere kringen onder zijn ogen vrijwel volledig verdwenen, zeiden de onderzoekers. Het opmerkelijkste was de verbetering van zijn stemming en gedrag. Hij werd alert en raakte geïnteresseerd in zijn omgeving, was verrassend vrolijk en begon belangstelling te tonen voor de sprotactiviteiten en in kunstvaardigheden, waarin hij altijd had uitgeblonken. Hij klaagde niet meer over vage pijnen en ook zijn astma was eenvoudig onder controle te houden. Toen hij na drie weken het therapeutische voedingspatroon te hebben gevolgd weer melk kreeg keerden de bleekheid, de donkere kringen en andere symptomen terug.
Bron: E. Weinberg en M. Tuchinda, AAllergic Tension-Fatigue Syndrome,’ Annals of allergy, 31, pag. 209-11, 1973.

2. Melk, kaas en boter verhogen de kans op borstkanker
Zuivel is misschien wel de belangrijkste factor bij het ontwikkelen van borstkanker. Tijdens een onderzoek onder 250 vrouwen met borstkanker in de provincie Vercelli in het noordwesten van Italië werd vastgesteld dat deze vrouwen een beduidend grotere hoeveelheid melk, vette kaas en boter bleken te gebruiken dan 499 gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd in Italië en Frankrijk.

Het risico van borstkanker lag bij vrouwen die ongeveer de helft van hun calorieën als vet, 13 tot 23 procent van hun calorieën als verzadigd vet en 8 tot 20 procent van hun calorieën als dierlijke eiwitten consumeerden drie keer zo hoog. Deze gegevens wijzen erop dat de consumptie van minder vet en eiwitten uit dierlijke bron bij volwassenen de incidentie van borstkanker in subgroepen van de bevolking met een hoge inname van dierlijke producten aanzienlijk kan doen afnemen, was de conclusie van de onderzoekers. Een voedingspatroon met een hoog vetgehalte en een hoog gehalte aan verzadigd vet of dierlijke eiwitten kan in verband worden gebracht met een tweevoudige of drievoudige toename van het risico van borstkanker bij de vrouw.
Bron: Paolo Toniolo et al., ACalorie-Providing Nutrients and Risk of Breast Cancer, Journal of the National Cancer Institute, 81, pag. 278-86, 1989.

3. Kaas verhoogt de kans op borstkanker
Tijdens een Zwitserse case controlestudie werd door onderzoekers ontdekt dat de incidentie van borstkanker gerelateerd was aan een hoger consumptie van kaas, vlees en alcohol, waarbij kaas de hoogste risico opleverde (2,7 keer zoveel als normaal). De consumptie van plantaardig voedsel echter bood een aanzienlijke bescherming (gemiddeld 40-60%), vooral de consumptie van groene bladgroenten.
Bron: F. Levi et al., ADietary Factors and Breast Cancer Risk in Vaud, Switzerland@, Nutrition and Cancer 19:327-335, 1993.

4. Artsen waarschuwen tegen zuivel
Ouders zouden moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren van koeienmelkproducten voor hun kinderen, aldus de Physicians Committee on Responsible Medicine. De overheid zou in haar voedingsrichtlijnen melk niet als een noodzakelijk of aan te bevelen voedingsmiddel moeten noemen. Melk is ongezond, stelt de commissie, omdat het te veel vet bevat, diabetes veroorzaakt bij kinderen die daar gevoelig voor zijn en leidt tot buikkramp, allergieën en problemen met de spijsvertering.

Neal D. Barnard, M.D., hoofd van de commissie zegt: Melk is een perfect voedingsmiddel voor kalveren en wordt goed verdragen door sommige blanken, maar voor andere mensen vormt het een probleem. Ik zal melk dan ook niemand aanbevelen.

Suzanne Havala, R.D., co-auteur van het rapport van de American Dietetic Association over vegetarische voedingspatronen, is het met deze conclusies eens. Na de borstvoeding heeft een enkele soort enig type melk in de voeding nodig.

Dr. Frank Oski, directeur van de afdeling kindergeneeskunde aan de Johns Hopkins University School of Medicine, sluit zich hierbij aan: AKoeienmelk bevat geen enkele eigenschap die het drinken ervan door mensen noodzakelijk maakt@.
Bron: Marian Burros, ‘Cows Milk and Children: A New No-No?,’ New York Times, 30 September 1992.

5. Geen relatie tussen calcium- en zuivelconsumptie
Het gebruik van calcium is niet gerelateerd aan sterke botten of zuivelconsumptie, aldus Britse onderzoekers. Tijdens een onderzoek van moeders in Engeland en Gambia werd door onderzoekers ontdekt dat de Afrikaanse vrouwen, die een voedingspatroon hadden met een laag calciumgehalte en in veel gevallen tien kinderen hadden gekregen en elk van de kinderen borstvoeding hadden gegeven, een botmassa hadden die vergelijkbaar was met die van Engelse vrouwen met een zeer calciumrijk dieet die gemiddeld twee kinderen hadden gekregen die ze niet of borstvoeding hadden gegeven. De onderzoekers constateerden verder constateerden verder dat de engelse vrouwen met het calciumrijk dieet, voornamelijk uit zuivelproducten, een groter kans liepen later osteoporose te krijgen dan de Gambiaanse vrouwen. Bij verdere onderzoeken bleek dat calciumsupplementen geen enkel nut hadden met betrekking tot het versterken van de botmassa van vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
Bron: T.J. Aspray et al., ALow Bone Mineral Content Is Common But Osteoporotic Fractures Are Rare in Elderly Rural Gambian Women@, Journal of bone Mineral Research, 11(7), pag. 1019-25, 1996.

Dit is maar een hele kleine greep uit de verschillende onderzoeken. Te weten dat onze kinderen nu nog dagelijks verplicht worden om op school melk te drinken. En wij als ouders maar klagen dat het zo slecht gaat met de leerprestaties en ziekteverzuim op school vanwege de verkoudheid, longproblemen en darmklachten….!

Bron; Rudolfdewit.com/melk.html

 

MEER OVER MELK

WIJ zochten voor u enkele artikelen uit over melk. (WIJ zijn Cok Hagens en Maria Verlinden. Op deze site vind u informatie over onze Praktijk voor Chinese Geneeskunde.

Na jaren van studie zijn we in september 1996 gestart met onze praktijk en onze activiteiten breiden zich nog steeds uit. We geven therapie, lessen taijiqian, cursussen, thema-avonden, lezingen voor verenigingen en groepjes geïnteresseerden. We geven TouchPro stoelmassage, ook in bedrijven en we zijn beiden als leraar verbonden aan Hwato University, Koog aan de Zaan.)

Het eerste artikel stond in het AD van 5 augustus 1999, het tweede in het vakblad voor TCM-ers en het derde is uit het blad “Body & Care”.

Artikel 1: “Melk niet goed voor elk”
Door J. Beunk homeopathisch arts

Een internationale conferentie over gezonde botten bij kinderen, dit voor­jaar in Maastricht, was de aanleiding voor een artikel in het AD waarin werd beweerd dat melk noodzakelijk is om botontkalking tegen te gaan en dat we deze melk tot in lengte van dagen flink moe­ten drinken.

Gedurende mijn opleiding tot arts (vanaf 1953). heb ik andere geluiden gehoord. De kinderarts prof. Van Crefeld vertelde ons dat hij in de oorlog veel kleine kinde­ren met tetanus als patiënt kreeg. Die ziekte werd veroorzaakt door koemelkvoeding, daar veel moe­ders geen borstvoeding konden geven. In melk zit veel fosfor en minder kalk in verhouding tot borstvoeding, waar meer kalk en minder fosfor in zit.

Fosfor heeft de nare gewoonte om de kalk uit het lichaam te ver­wijderen. Bij baby’s kan door kalktekort tetanus ontstaan (een verkramping van de spieren). Ook is bekend dat veel melk drinken calciumfosfaatstenen in de nieren doen groeien.

Hieruit volgt dat door gebruik van melk botontkalking (osteopo­rose) juist ontstaat, en dus niet wordt voorkomen. Behalve melk beval ook Coca Cola veel fosfor.

Het is bekend dat in Amerika veel jonge vrouwen door het drinken van die Cola osteoporose krijgen.
De mestcel (dat is een cel die binnengedrongen vreemde stof­fen verwerkt) heeft kalk nodig in de omringende vloeistof. Is er een tekort aan kalk, dan breekt die mestcel gemakkelijk open, waar­bij histamine vrijkomt en de pati­ënt allergische reacties begint te vertonen (astma en allergische neusverkoudheden met niezen).

Indien een vrouw gedurende de zwangerschap veel melk drinkt, heeft zij haar IgA (immuunglobuline) in de darmen hard nodig tegen die melk. Het kind krijgt daardoor te weinig IgA van de moeder en kan dan heftig reageren als het na de geboorte melk krijgt. Bijvoorbeeld met diarree, verkoudheden en astma.

Een tekort aan kalk veroorzaakt ook een zwakte van de spieren, waardoor lengtegroei toeneemt van relatief zwakkere botten. Nederland heeft gemiddeld de lang­ste vrouwen met zwakke banden en spieren. Uit onderzoek is ge­bleken dat moedermelk bij spor­ters de prestaties deed toenemen. Dat is dus heel begrijpelijk, gezien het voorgaande.

Melk remt de maagzuurpro­ductie; daarom drinken maagpatiënten vaak melk. Melk remt echter ook de intrinsic factor, die nodig is voor opname van vitami­ne B12. Die vitamine en foliumzuur zijn nodig voor de celdeling en de hersencellen. Vroeggeboor­te, kleine baby’s en dementering kunnen het gevolg zijn. Vitamine B12 is nodig tegen allergie en helpt tegen astma.

Om osteoporose tegen te gaan zijn behalve kalk ook magnesi­um, vitamine D en borium nodig, anders komt de kalk niet in de botten. De Amerikaanse bioche­micus prof. Colm Campbell be­weert dat melk ook vrij veel oestrogenen bevat en in Neder­land een bevorderende factor is om borstkanker te krijgen (Esqui­re, november 1998).

U begrijpt dus dat ik melk hele­maal niet zo gezond vind.

——————————————————————————————

Artikel 2: “Zuivel: Melk de witte motor!!, moet???”


.De commercial: “Ik heb het nog zo gezegd: geen bommetje'” over het nuttigen van melk voor de broodnodige calciumbehoefte is u hoogstwaarschijnlijk wel bekend, of deze Joris Driepinter,. MELK DOET JE GOED,…

 en zo worden we voor het lapje gehouden,..

Een gesprek over koemelk­allergie en al wat samenhangt met onze consumptie’ van zuivelproducten vormde inspiratie wat gegevens hierover te verzamelen. De bittere noodzaak van het nuttigen van zuivel blijkt achteraf toch niet zo aanwezig. Na lezing zult u mogelijk op een andere wijze met deze producten omgaan (zo u dit al niet deed!)
Theo Corpelein

Van moederborst naar de uier van de koe
De raadzaamheid melk en melk­producten te nuttigen is even con­troversieel als de gewoonte vlees te eten. Niets belemmert een ge­zond gewichtsverlies meer dan het tot zich nemen van deze pro­ducten. In de Verenigde Staten, waar per jaar meer melkproducten worden geconsumeerd dan in alle overige landen ter wereld bij el­kaar, staat de Amerikaanse bur­ger boven aan de wereldranglijst van degeneratieve ziekten. Er be­staat een grote hoeveelheid we­tenschappelijke informatie die consumptie van zuivelproducten in verband brengt met allerhande klachten. Gelukkig begint de vraag naar melkproducten wat achteruit te gaan. Het opslaan van het surplus kost handenvol geld. Daarom trachten enorme reclame­campagnes ons er toe te bewe­gen melk te drinken omdat het zo goed is voor onze gezondheid, voor sterke tanden en sterke bot­ten.

Het heeft weinig zin een discussie aan te gaan over het voor en te­gen van melkproducten; we kun­nen beter ons eigen gezonde ver­stand en de logica gebruiken om een beslissing te nemen. Is het u al opgevallen hoeveel kinderen I volwassenen de laatste jaren z.g.n. koemelk-allergie vertonen?

Laat ik de volgende vragen stel­len:
“Koeien drinken geen koemelk, waarom zouden mensen dat dan wel doen?”.
“Waarom zouden mensen koe­melk moeten drinken?”

Een volwassen koe eet gras, drinkt beslist geen melk. Koemelk is slechts voor één dier bestemd: n.l. het jonge, pasgeboren kalf!!

Geen enkel dier in de natuur drinkt melk als het eenmaal van zijn moeder af is. Uitzondering hierop vormen de gedomesticeer­de huisdieren die echter hun na­tuurlijke neigingen en instincten verloren hebben. De natuur zorgt ervoor dat de zoogperiode relatief kort is. Het jong kan vrij snel vast voedsel tot zich nemen. Wij Ieren echter, dat als een moeder haar kind de borst heeft gegeven, “de koe” het verder overneemt, met andere woorden we gaan van de borst naar de uier.

Natuurlijk is het moeilijk door alle tegenstrijdige informatie alles ob­jectief te bekijken. Heb je ooit in de natuur een zebra bij een giraffe zien zogen of een hond bij een paard? Nee? Goed, en heb je ooit een koe een mens zien zogen? Belachelijk deze voorbeelden, nietwaar? Toch heb je wel degelijk mensen zien “zogen” bij koeien :­

Elke keer als iemand melk drinkt of melkproducten tot zich neemt. Alleen omdat de koe gemolken wordt en de melk of melkprodukten in een steriele, gepasteuriseerde of gefermenteerde vorm aan de consument wordt aangeboden lijkt alles normaal. De logica, het instinct en gezonde verstand van de mens zouden hem moeten weerhouden melk en melkproducten te consumeren.

Het is duidelijk dat de chemisch samenstelling van koemelk natuurlijk anders is dan die van moedermelk. De benodigde enzymen renine en lactase, welk koemelk kunnen afbreken en verteren, zijn bij de mens al na zijn derde levensjaar zo goed als verdwenen. Bovendien bevindt zich in de melk caseïne. Dit is voor de ontwikkeling van zware beenderen. Caseïne stolt echter in de maag en vormt taaie, moeilijk te verteren wrongel, die wel geschikt is voor het vier magen spijsverteringsstelsel van de koe, maar veel minder voor het onze Deze dikke kleverige brij vormt een enorme belasting voor ons Iichaam, dat die massa moet zien kwijt te raken. Hiervoor is een grote hoeveelheid energie benodigd. Helaas verhardt iets van deze kleverige drab en blijft aan de darmwand vastzitten waardoor absorptie van voedingsstoffen wordt verhinderd. Resultaat van dit proces: een gevoel van Iethargie. Men zegt vaak” hè, hè, maar even de boel laten zakken!”

De bijproducten van melkdigestie laten een giftig slijm achter in het lichaam, dat zeer zuur is en ged­eeltelijk wordt opgeslagen totdat het later geëlimineerd kan word­en. Tussen haakjes, caseïne is de basis van een zeer sterke lijm­soort, die men gebruikt bij houtb­ewerking. Deze stof wordt vaak in verband gebracht met schildk­lier problemen.

Een nog grotere belasting voor het lichaam vormt het feit dat zui­velproducten over het algemeen zeer bewerkt zijn en sporen van onder andere penicilline en antibio­tica vertonen. Het grootste prob­leem van de consumptie van melkproducten is ongetwijfeld de slijmvorming. Het bedekt de slijmv­liezen en dwingt die alles heel moeizaam uit te wasemen. Vitale energie wordt hierdoor verspild. Deze situatie moet hersteld of vermeden worden. Het is voor iemand die bijvoorbeeld wil afvallen twee tot drie keer zo moeilijk ind­ien het stelsel is overladen met slijm.

Wetenschappelijk onderzoek heeft onomstotelijk bewezen dat zuivel­producten belangrijk bijdragen tot zwaarlijvigheid en dat de opname van nutriënten in belangrijke mate wordt belemmerd. Deze slechte absorptie zorgt op zijn beurt vaak voor chronische vermoeidheid.

Combinaties
We weten nu dat melk en melk­producten een zware belasting voor ons lichaam vormen, echter in een onjuiste combinatie gecon­sumeerd is de ramp compleet. Foutieve combinaties zijn bijvoor­beeld:

Melk bij de maaltijd, met haver­mout, bij een koekje of plakje ca­ke. Ook kaas op brood of crackers of met fruit. De commerciële yog­hurt is helaas ook niet geschikt voor onze spijsvertering. Slechts natuurlijk bereide, verse en niet gegiste yoghurt is beter (combi­neer yoghurt niet met fruit).

“Ik vind het zo lekker”
Natuurlijk kan niemand je verbie­den melk of melkproducten tot je te nemen. Gebruik ze echter op een wijze, waarop ze zo min mo­gelijk schade aanrichten. Melk­producten moeten bijvoorbeeld absoluut op zich zelf gebruikt worden. Als je kaas wilt eten, eet dan bij voorkeur geen gele kaas maar witte, snijdt hem in kleine stukjes, eet hem in een salade (maar zonder croutons) of smelt wat kaas over wat groente.

Gebruik ijs liefst niet na een pittig gekruide maaltijd, maar bij voor­keur een heel enkele keer op een lege maag of in ieder geval drie uur na een maaltijd. Voor yoghurt geldt dezelfde opmerking.

“Maar onze tanden en botten dan?”
De commercie doet ons voorko­men dat zuivelproducten absoluut noodzakelijk zijn als calcium bron voor ons beendergestel en ons gebit.

De calcium in koemelk is echter veel grover dan die in de moe­dermelk, bovendien is ze verbon­den met de caseïne, welke belet dat de calcium absorbeerbaar wordt. Door alle bewerkingen wordt de aanwezige calcium bo­vendien gedegradeerd en uiterst moeilijk bruikbaar.
Het menselijk lichaam heeft een opvallend groot aanpassingsver­mogen maar koemelk is gewoon­weg niet bestemd voor de mens.

De behoefte aan calcium te be­vredigen zonder melkproducten te consumeren is beslist niet moei­lijk;

  • alle groene groenten bevatten calcium
  • rauw sesamzaad bevat meer calcium dan enig ander voedsel op aarde
  • alle rauwe noten bevatten cal­cium
  • het meeste fruit bevat een rui­me hoeveelheid calcium
  • in kelp, zeewier, dadels, vijgen en pruimen is volop calcium aanwezig.

Als je dus dagelijks fruit en groente eet en nu en dan wat rauwe noten kun je eigenlijk geen calcium gebrek hebben.

Tip: strooi eens wat rauw sesam­zaad over je salade of groente.

Misschien vraagt u zich dan af waar een koe zijn calcium van­daan haalt? Het antwoord is: uit het gras en graan dat hij eet.

Zuurvorming!
Alle melkproducten behalve boter (dit is een vet en derhalve neu­traal) zijn uiterst zuurvormend. De ironie wil dat wij melkproducten consumeren voor de calcium en dat de in ons lichaam reeds aan­wezige calcium wordt aangewend om het zuurvormend effect te neutraliseren. Je moet je lichaam niet overladen met calcium, maar je eetgewoonten zo veranderen dat er minder calcium gevormd hoeft te worden.

Adaptatieproblemen
Indien je de zuivelproducten be­wust gaat minderen kun je misschien last hebben van vervellen, afbrekende nagels of haaruitval. Verwar dit niet met een gebrek aan proteïne. Het heeft te maken met de aanpassing van je lichaam van de grove naar de fijne calci­um. Dit proces heeft enige tijd no­dig; daarna zullen je huid, haar er nagels er gezonder, glanzender en sterker door zijn geworden.

Tip: een half kopje rauwe noten per dag is zeer goed bij nagel- of haarproblemen.

Klachten in verband met de consumptie van zuivel-producten.
Voor onze praktijk is het nuttig en noodzakelijk bij klachten naar het voedingspatroon te informeren.
(Over- )consumptie van melkpro­ducten kan onder andere in ver­band gebracht worden met: hart- ­en vaatziekten, kankers, respira­toire aandoeningen (cara), migrai­nes, allergieën, chronische ver­koudheid en oorontstekingen (vaak bij kinderen).

Smakelijk!
Hoe smakelijk zuivelproducten ook mogen zijn en hoezeer wij er ook aan gewend zijn, het lijkt mij zeker zinvol bij jezelf na te gaan of je consumptiepatroon wellicht eni­ge aanpassing behoeft.

Theo Corpeleijn

zie ook; http://melkmoetniet.be/boerenkool

 

UIT; PETA’s ANIMAL TIMES nummer 3 – 2012

Dokter aan huis; Neal Barnard, medisch specialist en auteur van ‘21-day Weight loss Kickstart’, beantwoord vragen over voeding en gezondheid

Vraag ;    Mijn vader kreeg onlangs te horen dat hij prostaatkanker heeft. Wat kan hij doen om zijn overlevingskans te vergroten ?

Antwoord ;   Veganist worden! Uit onderzoek blijkt dat mannen die vlees,eieren,en zuivelproducten eten meer kans lopen om te overlijden aan prostaatkanker. Onderzoekers in Québec  City ontdekken bijvoorbeeld dat mannen met prostaatkanker die het meeste verzadig vet  (vooral voorkomende in dierlijke producten ) consumeren, drie maal zoveel de kans hadden om aan prostaatkanker te overlijden dan diegenen die minder verzadigde vetten tot zich namen .

Een Harvard-onderzoek naar mannen met prostaatkanker liet zien dat diegen die ei en kip met vel aten, twee keer  zo veel risico liepen op uitbreiding van de ziekte. Onderzoek van een jaar, aan de Universiteit van Californié  in San Francisco, duidde op een  sterke samenhang tussen agressieve prostaatkanker,  en gegrild, gebarbecued en doorbakken vlees .

Minstens  11 afzonderlijke bevolkingsonderzoeken hebben een verband gelegd tussen zuivelproducten en prostaatkanker, waaronder een onderzoek waaruit bleek dat mannen die minstens 2  1/2 portie zuivelproductie per dag consumeren, 70 procent meer kans hebben op prostaatkanker.

Bovendien is het ook zo dat onderzoekers geloven dat mannen met prostaatkanker de voortang van de ziekte kunnen vertragen of zelfs een halt kunnen toeroepen door veganistisch te eten, met veel fruit, groeten (vooral tomaten) en graanproducten. Een aantal onderzoeken lijkt ook uit te wijzen dat Sojaproducten kunnen helpen in de strijd tegen prostaatkanker. China en Japan, waar de sojaconsumptie hoog is, hebben vrijwel het laagste percentage van prostaatkanker ter wereld.

 “Onderzoekers geloven dat mannen met prostaatkanker de voortgang van de ziekte kunnen vertragen of zelfs een halt kunnen toeroepen door veganistisch te eten”.

 

ARTIKEL3: “MELK? GOED VOOR ELK?”
Koemelk is prima voor opgroeiende kalfjes. Het is perfect afgestemd op de natuurlijke behoeften van het dier. Al een jaar na de geboorte is een kalf uitgegroeid tot een volwassen koe, die vervolgens zelf nooit meer melk drinkt. Des te vreemder is het dat volwassen mensen wél liters koemelk per week drinken. Bovendien eten ze ook nog eens heel wat producten waarin dierlijke melk verwerkt.

De mens is daarmee het enige ‘zoogdier’ dat zich – eenmaal volwassen- met melk voedt. En nog wel melk van een andere soort. En ook daarmee is de mens een uitzondering. een olifantje zal het beslist niet in zijn hoofd halen om bijvoorbeeld geitenmelk te drinken. Melk van verschillende soorten zoogdieren is immers steeds van een andere samenstelling. Op de vitaminen, mineralen en vetten waarop een olifant groeit en bloeit, zal een geitje waarschijnlijk verpieteren, en andersom. En van de melk waarvan kalfjes groeien, worden veel mensen ziek.

Te vet
Mensen nuttigen pas de laatste tienduizend jaar melk van dieren. Er gingen dus vele mil­joenen jaren van menselijke evolutie voorbij, zonder dat de mens er aan dacht ‘vreemdsoortige’ melk te gaan drinken. Nu vinden we dat heel gewoon en de laatste honderd jaar is er dan ook sprake van melkconsumptie op grote schaal. We kennen een zuivelindustrie die enorme hoeveelheden melk ‘wint’, zuivert, verwerkt, verpakt en koelt. Toch denken veel mensen dat melk een volkomen natuurlijk product is en dat het drinken ervan daarom niet schadelijk kan zijn. Mis. Dierlijke vetten zijn verzadigd en daarmee een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten.

En dierlijke eiwitten worden wel in verband gebracht met aandoeningen als reuma en artritis. Beide stoffen zitten volop in melk en alleen al daarom is zuivel dus niet gezond.

Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het vermijden van melkvetten: bij baby’s die pas een paar maanden oud waren en koemelk dronken, werd in de bloedvaten al het begin van aderverkalking aangetroffen. Zelfs bij ongeborenen zijn de allereerste verschijnselen van arteriosclerose gevonden: de moeder had dan veel koemelk gedronken. Het idee dat zwangere en zogende vrouwen extra melk moeten drinken, is dus echt achterhaald.

Suikerziek door melk
In het Amerikaanse tijdschrift Diabetes Care verscheen in 1994 al een artikel waarin het verband werd gelegd tussen de consumptie van melk op jonge leeftijd en het ontstaan van diabetes later.

De Italiaanse arts dr. D. Fava deed er in Italië onderzoek naar. Zijn conclusie: kinderen die gedurende de eerste drie maanden van hun leven geen koemelk kregen, hadden 40% minder kans op jeugdsuikerziekte. Hij vermoedt dat er een bepaalde stof in melk zit, die de alvleesklier (die insuline produceert) beschadigt. Kaas had dit effect overigens niet.

Melk en broze botten
De melk die wij in pakken in de supermarkt kopen, is gepasteuriseerd. Zo wordt ze minder snel zuur en worden de schadelijke bacteriën in melk gedood. Prima, alleen gaan er helaas bij dit proces meer dingen dood dan bacteriën alleen: de meeste vitaminen en enzymen gaan er ook aan onderdoor, Ook fosfatase wordt vernietigd, een belangrijk enzym dat nodig is bij de opname van calcium.

Wat gebeurt er als je tegen botontkalking extra melk drinkt? Niets! De anorganische calcium wordt al slecht geabsorbeerd door het lichaam en als fosfatase ontbreekt is er zelfs nauwelijks sprake van calciumopname. Dit verhaal gaat ook op voor gesteriliseerde melk, die zelfs nog langer wordt verhit en daardoor nog minder waardevolle voedingsstoffen bevat.

Peulvruchten tegen botontkalking?
Moet je dan geen extra melk drinken om voldoende calcium binnen te krijgen en botontkalking te voorkomen? Voedingsdeskundige Pim Dekker van Solgar Vitamins: “Per dag heeft een mens ongeveer 800 mg. calcium nodig, maar we krijgen met gemak 1000 mg. van deze stof binnen. Calcium aanvullen is mijns inziens dus helemaal niet nodig -vooral niet via koemelk, want de calcium daarin heen immers een slecht opneembare vorm. Vrouwen die bang zijn voor broze botten kunnen beter extra magnesium gebruiken: botontkalking zal eerder ontstaan door een gebrek aan dit mineraal. Bladgroenten, boerenkool, broccoli. noten, zaden, volkoren producten en peulvruchten zijn rijk aan magnesium en werken dus beter tegen osteoporose dan melk.”

Verschil moet er wezen.
Koemelk verschilt op een paar essentiële punten van moedermelk. Ze bevat bijvoorbeeld veel meer calcium, zij het in een vorm die door mensen slecht wordt opgenomen .Daarentegen mist melk de rijkdom aan linolzuur, een voor de gezondheid belangrijk onverzadigd vet. Baby’s die met koemelk worden gevoed – eenvoudig omdat de moeder zelf geen of te weinig melk heeft- missen dit mensenmelkbestanddeel dat onder meer onontbeerlijk is voor een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Wetenschappers leggen dan ook wel het verband tussen het drinken van koemelk op jonge leeftijd en het ontstaan van ziekten aan het zenuwstelsel op latere leeftijd (zoals multiple sclerose).

Maar er zijn meer verschillen. Neem de eiwitconcentratie: iedere melksoort kent een andere concentratie, die samenhangt met de snelheid waarmee de ‘baby’ moet groeien. Paardenmelk heeft een eiwitconcentratie van 2% en het duurt dan ook twee maanden voordat een veulen in gewicht is verdubbeld. Een net geboren konijntje verdubbeld zijn gewicht in één week en de melk die hij (één keer per dag) drinkt, kent dan ook een concentratie van maar liefst 12%. Moedermelk bevat de laagste eiwitconcentratie van alle zoogdieren: 0,7 – 1,4%. Daarom moet een mensenbaby ook vaak gevoed worden. De melk van koeien is maar liefst driemaal geconcentreerder in eiwitten dan onze eigen melk en dat is niet goed voor een mens.

Pim Dekker: “De gemiddelde Nederlander nuttigt per dag zo’n 85 gram aan eiwitten. En dat terwijl mensen maar zo’n 50 tot 60 gram per dag nodig hebben.” Dat overschot aan eiwitten is ongezond; het leidt onder andere tot ‘verzuring’ van het lichaam en daarmee tot de meest uiteenlopende klachten. Pim: “Koemelk bevat hoge concentraties eiwitten en hoe meer melk en zuivel wij gebruiken, hoe groter het ongezonde overschot aan eiwitten zal zijn. Daarom raad ik aan melk en zuivel tot een minimum te beperken.”

Allergisch of intollerant
Mensen die veel koemelk drinken, lopen grote kans allergisch te worden voor de eiwitten in melk. Daarnaast zijn er veel mensen die de lactose (melksuiker) in melk niet verdragen Zo’n Iactose-­intolerantie uit zich vooral in winderigheid en diarree, terwijl een koemelkallergie de meest uiteenlopende klachten kan geven – nattend eczeem bijvoorbeeld, gezwollen oogleden, darmkrampen, chronische loopneus. bronchitis, migraine, psychische stoornissen, stuipen, slaapproblemen, middenoorontstekingen… .

In totaal wordt koemelk door 7,5% van alle kinderen ouder dan een jaar niet of heel beperkt verdragen: zij kunnen dan wel soja- of granenmelk drinken. Voor mensen met een koemelkallergie zijn geiten- en schapenmelk geen goede vervangers. De eiwitten hierin lijken sterk op die van koemelk en kunnen dus ook allergische reacties veroorzaken. Bovendien bouwen meer dan zestig procent van de mensen met een koemelkallergie in no time een allergie voor geiten- of schapenmelk op.

Ontbrekende enzymen
De meeste mensen weten wel dat je allergisch kunt zijn voor melk. Zon 150.000 Nederlanders reageren allergisch of overgevoelig als zij melk of melkprodukten nuttigen. Ook zijn er voedingsdeskundigen die melkconsumptie in verband brengen met chronische migraine en dito verkoudheid, met hooikoorts, astma, artritis en andere degeneratieve aandoeningen. In het beroemde boek Een leven lang fitl geven de voedingsdeskundigen Harvey en Marilyn Diamond een verklaring voor het negatieve effect van melk op onze gezondheid. De enzymen die het lichaam nodig heeft om melk af te breken (renine en lactase), zijn bij de meeste mensen na het derde levensjaar zo goed als verdwenen. Het lichaam is dus na de ‘zoogtijd’ eenvoudig niet meer berekend op melk. Drinken we het toch, dan wordt de melk slecht verteerd, zelfs als het menselijke melk zou zijn. Daarbij komt, zo stellen de Diamonds, dat koemelk caseïne bevat, een eiwit dat ervoor zorgt dat de botten van kalfjes goed groeien. Deze caseïne stolt in de maag en vormt daar een taaie moeilijk te verteren brij, die wel geschikt is voor het spijsverteringsstelsel van de koe (met haar vier magen), maar niet voor dat van ons. Mensen kunnen die taaie massa absoluut niet goed verwerken en een deel van de kleverige caseïne blijft op de darmwand achter. En dat is een ernstige zaak. De darmen zijn nu minder doorlaatbaar en de voedingsstoffen uit ons voedsel kunnen niet meer goed worden doorgegeven aan het bloed. Er kunnen vitamine- en mineralentekorten ontstaan. En er kunnen ook stofwisselingsstoornissen optreden, die op hun beurt weer tal van aandoeningen geven. En er is nog meer. De bijprodukten van de melkvertering laten een giftig en bijtend zuur slijm achter in het lichaam. In dit slijm kunnen allerlei afvalstoffen van het lichaam opgeslagen worden: je lichaam raakt van binnen vervuild en daardoor wordt je afweersys­teem overbelast. Reken maar dat je je dan beslist niet fit meer voelt.

Geen melk bij de boterham.
De gepensioneerde Amerikaanse chirurg dr. William A. Ellis was een van de eerste medici die het verband legde tussen zuivel en hartziekten, allergieën, migraine, artritis en een verminderde opname van vitaminen en mineralen. Hij bestudeerde dan ook veertig jaar lang de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van zuivel.

Hij noemt melk en zuivelproducten ‘geconcentreerd voedsel’: voedsel dat nooit samen met een ander geconcentreerd voedingsmiddel gegeten of gedronken mag worden. Wie toch graag melk, boter en kans nuttigt, doet dat dan niet samen met bijvoorbeeld brood aardappelen of spaghetti.

Melk: schoon en puur
Dan is er nog het misverstand dat melk lekker schoon en puur zou zijn. Helaas, onjuist. Koeien staan buiten en ademen constant vervuilde lucht in. Ze eten enorme hoeveelheden gras en snijmaïs dat vaak op vervuilde grond groeit. Ze drinken sloten slootwater dat meestal sterk verontreinigd is. En al die gifstoffen die de arme koe binnenkrijgt, komen in de vetten van haar melk terecht. Bij het zuiveren van de melk worden wel bacteriën en andere micro-organismen verwijderd, maar gifstoffen uit het milieu niet. Alleen al daarom is het niet verstandig veel melk te drinken. Soms ook komen de schoonmaak- en desinfectiemiddelen waarmee de leidingen van de melkmachine gereinigd worden in melk voor. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme hoeveelheden medicijnen – vooral ‘preventieve’ antibiotica – die de dieren’ gezond’ moeten houden en de hormonen die ze toegediend krijgen (ook al is dat bij de wet verboden).

Kun je eenvoudig niet zonder melk, drink dan in ieder geval biologisch dynamische melk, afkomstig van koeien die zo gezond mogelijk eten en drinken. Deze is te koop in natuurvoedingswinkels.

Test het zelf
Heb je (onverklaarbare) chronische gezondheidsklachten, eet dan eens zes weken achtereen geen meIk, kaas, boter, slagroom, vla of andere toetjes, chocolade, yoghurt, ijs of andere produkten waar melk, lactose of wei zit (lees dus de etiketten van ieder verpakt voedingsmiddel). Verminderen je klachten, dan is het duidelijk dat zuivel voor jou slecht is. Houd er rekening mee dat koemelk ook in brood, margarine, frisdranken, koekjes, snoep en vleeswaren kan voorkomen. Wil je een volledige lijst van voedingsmiddelen met melkbestanddelen, vraag dan de brochure Koemelkallergie en Lactose intolerantie aan bij Stichting AII-in/Studiecentrum Milieugeneeskunde, Wageningen.

Melk: de alternatieven

Bioyoghurt: Veel mensen denken dat bioyoghurts de bezwaren van melk niet kennen. Feit is dat de speciale bacteriën die van koemelk biogarde maken voor je darmflora heel gezond zijn. Helaas bevatten de bioyoghurts verder dezelfde ongezonde bestanddelen als melk.

Kwark: gewone kwark is net zo vet en eiwitrijk als melk. Alleen magere kwark bevat O%vet. Voor de lijn en hart- en bloedvaten is magere kwark dus beter, maar verder kent ook dit zuivelprodukt dezelfde nadelen als melk.

Sojamelk: de ‘melk’ gemaakt van sojabonen is minder vet dan gewone melk, bevat minder giftig stoffen, geen caseïne en wel plantaardige eiwitten. Omdat kleine kinderen eiwitten nodig hebben voor de groei, krijgen zij vaak sojamelk. Toch blijkt nu dat er toch mensen zijn die allergisch op soja reageren. Het nadeel van dit melkaltematief is dan ook dat de eiwitten in soja niet gemakkelijk te verteren zijn. Als je bovendien dagelijks vlees of vis eet, loop je met sojamelk de kans te veel eiwittel binnen te krijgen. Nog een nadeel: sojamelk is een wit drankje dat absoluut niet naar melk smaakt. Er zijn ‘Yoghurttoetjes’ van soja, die – omdat ze met vruchten op smaak gebracht zijn – wel een smakelijk alternatief vormen voor zuiveldesserts. Maar waarom zou je? Toetjes is niet nodig.

Granenmelk: is minder vet en minder rijk aan eiwitten dan sojamelk, maar bevat meer koolhydraten. Bovendien is granenmelk in Nederland vaak slecht verkrijgbaar.

Rijstmelk: is ook minder vet, minder rijk aan eiwitten en rijker aan koolhydraten dan sojamelk. Het heeft een lekker zoet smaakje, maar is wat waterig. Wil je echt gezond bezig zijn, Iet er dan op dat de rijst waarvan de melk gemaakt is, biologisch werd verbouwd. Zo krijg je een minimum aan gifstoffen in je lijf en is rijstmelk een prima alternatief voor zowel koemelk als sojamelk.

BRON; chinesegeneeskunde.info/melk.php

 Melk en gezondheidsweetjes

Acht leugens over gezondheid
Verander je ‘geloof’ in gezondheid en….

Gezondheid leugen #1
– Medicijnen maken u gezonder.

Waarheid #1: Medicijnen onderdrukken de symptomen. Ze doen niets om de onderliggende biochemische oorzaak van een ziekte of gebrek te corrigeren. Gelijktijdig veroorzaken de meeste medicijnen een slechte vitamine opname wat leid tot een verdere progressie van chronische ziekten.

Kijk op: http://www.newstarget.com/001352.html

Gezondheid leugen #2
– Je krijgt voldoende vitamine uit een gezonde maaltijd.

Waarheid #2: De huidige voeding wordt gekweekt op uitgeputte grond of op steenwol. 80% van onze voeding is kunstmatig bewerkt (processed food). U zou 10.000 calorieën dagelijks moeten eten om voldoende bouwstoffen binnen te krijgen om te voldoen aan de minimum ADH status. De enige manier om voldoende essentiële bouwstoffen binnen te krijgen is door het eten van zoveel mogelijk gezonde voeding in combinatie met hoogwaardige natuurlijke voedingssupplementen. Deze richtlijn wordt niet gegeven door de meeste organisaties als het voedingscentrum die daarmee hun integriteit en geloofwaardigheid allang verspeeld hebben.

Kijk naar: Rapport kwaliteit landbouwNutritional Chart 2005

Gezondheid leugen #3
– Voedingssupplementen maken alleen je urine duurder.

Waarheid #3: De meest dure urine in de wereld wordt geproduceerd door het innemen van meerdere over prijsde medicijnen. Met meer als 40% van de Amerikaanse bevolking dagelijks aan de medicijnen en de Europese bevolking die dit ‘goede’ voorbeeld snel aan het inlopen zijn worden sporen van antidepressiva teruggevonden in het drinkwater. vergeleken met medicijnen zijn voedingssupplementen bijzonder goedkoop en effectief om ziektes te voorkomen en curatief te behandelen.

Kijk naar: http://www.newstarget.com/001891.html

Gezondheid leugen #4
– Van de zon kun je kanker krijgen.

Waarheid #4: In tegenstelling van wat we dagelijks horen in de reclame krijg je van de zon geen kanker. Het is juist het tegenovergestelde doordat zonlicht zorgt voor meer vitamine D. De meeste Amerikanen en Europeanen hebben juist een gebrek aan vitamine D met als resultaat dat tumoren meer kans krijgen zich te ontwikkelen onder andere bij borst en prostaat kanker. Verstandige blootstelling aan natuurlijk zonlicht is de beste kanker preventie door de aanmaak van vitamine D, … en dat ook nog eens gratis. Zonnebrand wordt eigenlijk veroorzaakt door langdurige blootstelling en een vitamine gebrek van antioxidanten in de huid.

Kijk op: http://www.newstarget.com/Vitamin_D.html

Gezondheid leugen #5
– Een overdosis van bepaalde vitamine is schadelijk

Waarheid #5: De vitamine waar in deze berichten aan gerefereerd wordt (A) is alleen schadelijk wanneer het kunstmatig geproduceerde synthetische vitamine betreft. (veelal ook geproduceerd door farmaceutische bedrijven). Natuurlijke vitamine A wordt alleen vrijgegeven aan het lichaam als het lichaam dit nodig heeft. Als u bovendien een onderzoek leest waarin het ‘bewijs’ geleverd wordt dat vitamine niet beschermen tegen ziektes dan zijn daar de synthetische vitamine getest

Gezondheid leugen #6
– Borstonderzoek voorkomt kanker (Mammogram)

Waarheid #6: Een mammogram veroorzaakt kanker! De dosis schadelijke straling tast het borstweefsel aan. Zelfs als men een tumor ontdekt, zelfs dan wordt de kanker niet voorkomen en is het beste wat ze kunnen doen het gezwel wegsnijden. Echte preventie is het wijzigen van het voedingspatroon en de lifestyle en niet door het gebruik van beeld technologie.

Kijk naar: http://www.newstarget.com/000895.html

Gezondheid leugen #7
– Een CT scan (CAT scans) is volledig veilig.

Waarheid #7: CT scans stellen patiënten bloot aan 1000 maal de straling van een borst X ray. Herhaalde blootstelling aan een CT scan verhoogd de bij elkaar opgetelde straling tot het niveau dat werd gemeten bij de slachtoffers van de Hiroshima atoombom. Studies hebben dan ook aangetoond dat deze scans geen enkel medisch voordeel opleveren hoe dan ook.

Kijk naar: http://www.newstarget.com/004060.html

Gezondheid leugen #8
– Onze gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld.

Waarheid #8: De algemene gezondheid, niet te verwarren met de levensduur waar elke ongezond levensjaar gewoon telt, verdient geen schoonheidsprijs. Met chronische ziekten en gebreken die zich gemiddeld al op het 53 ste levensjaar aandienen en 50 procent van alle Nederlanders die een ziekte of gebrek hebben (cijfers CBS) is dit geen cijfer om trots op te zijn. Met wachtlijsten waarop mensen bij gebrek aan hulp overlijden en een hoog medicijn gebruik met al zijn schadelijke bijwerkingen. Met een toenemend aantal mensen met overgewicht, diabetes, kanker, Alzheimer, hart en vaatziekten, etc, etc, etc kan alleen maar gesproken worden van een ziekte verzorgingssysteem en is het woord – gezondheid – ver te zoeken. Instanties zoals de hartstichting willen meer geld voor onderzoek naar nog meer dure – niet werkende – medicijnen terwijl de oplossing voor het grijpen ligt. Eerlijke voorlichting over voeding en lifestyle! Onze ‘gezondheidszorg’ is zo goed dat er al medisch toerisme naar het buitenland plaatsvindt. In de U.S. is medische zorg en medicijn interactie inmiddels al doodsoorzaak #1, gevaarlijker als kanker, hart en vaatziekten, etc.

Is gezond leven simpel van ‘geloof’ veranderen?

Gezond leven
Wat zie je in het dierenrijk, een hartinfarct, diabetes en al die andere Westerse lifestyle ziektes komen daar totaal niet voor. Of eigen toch wel? Jawel, zo gauw de mens zich daar mee gaat bemoeien met diervoeders en zoals recentelijk de koeien op stal houden waardoor ze geen vitamine D aanmaken door natuurlijk zonlicht. Wat er met diervoeders fout gaat is recentelijk al wel bewezen met de dodelijke ziekte BSE en de menselijke variant Kreutzfeld Jacob. Door op een onverantwoorde manier te knoeien met diervoeders zijn er weer twee nieuwe ziektes ontstaan.

Medische orde
Hoeveel mensen zijn door de jaren heen niet blind gaan varen op ons medische systeem. Volgens mij gaat het hier – logisch denkend – ook op dezelfde manier verkeerd. Ik zie jonge mensen nu al ouderdom diabetes krijgen. De kans op kanker is ondanks de medische vooruitgang, miljarden verslindende onderzoeken en nieuwe technische ontwikkelingen met 350% toegenomen sinds 1970. Reuma is uitgegroeid tot een volksziekte in vele soorten en had iemand 20 jaar geleden al gehoord van ADHD? Krijgen wij in Nederland allemaal lange tenen door overbevolking of heeft ook hier de voeding invloed? Het antwoord is; “JA”. In de afgelopen 40 jaar is ons voedingssysteem totaal veranderd. De meeste voeding is op de een of andere manier wel bewerkt, tot en met de zaden die de grond in gaan. Door bewust te observeren kunt u zien hoe mensen anders zijn gaan leven. Ooit wel eens bij een Indonesisch gezin binnen geweest vroeger? Daar stond zo’n hele piramide van pannen soms wel de hele dag te pruttelen om slechts één maaltijd te bereiden. Bij ons kwam het bereiden van een maaltijd ook al gauw op 1,5 uur of meer te staan. Nu neemt dit nog slechts een half uur in beslag of veel minder en worden de kookprogramma’s op etenstijd uitgezonden. De producent weet immers dat we met de kant en klaar maaltijd uit de magnetron voor de TV zitten!

Toch zegt 80% gezond te leven?
Ik geloof daar helemaal niets meer van als mensen zeggen gezond te leven en te eten. Elk pakje, blikje en potje bevat wel een of meerdere kunstmatig geproduceerde ‘hulpstoffen’. Stoffen die daar in zitten voor uw gemak en ten voordele van de producent. Zou dit net als in de dierenwereld van invloed kunnen zijn op uw en mijn gezondheid? Ik weet het antwoord al, ik heb dit aan den lijve ondervonden en weet wat de nadelen, maar ook de voordelen zijn van gezonde en ongezonde voeding.

Ik geloof niet meer in gezond eten.
Op het moment dat je dit geloof kunt veranderen gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Je geloof veranderen doe je door het inwinnen van veel informatie en deze weer toe te passen in de praktijk en vervolgens te laten testen. Ik voel mij goed is namelijk geen enkele garantie …… dat dit ook zo is.

Resultaat
De laatste zes jaar heb ik mijn zakdoek nog uitsluitend in mijn zak om m’n mobieltje te beschermen voor de huissleutels. Dit simpele feit heeft mij onder andere overtuigt dat er meer voordelen te behalen zijn op gezondheidsgebied. Een uitgebreid traditioneel bloedonderzoek (op eigen kosten) en later twee maal de SpectraCell test hebben mij op weg geholpen mijn gezondheid verder te optimaliseren. Voor mij heeft de traditionele gevestigde medische orde al lang zijn integriteit verloren op het gebied van ‘geneesmiddelen’.

Oorzaak en gevolg
Hoeveel mensen kent u die voor de rest van hun leven veroordeeld zijn tot het gebruik van medicijnen? U heeft waarschijnlijk van velen van hen gehoord hoe zij zich voelden? U kunt zelf hun uiterlijk beoordelen, zien ze er jonger, energiek en gezonder uit? Heeft u deze mensen wel eens horen klagen over de bijwerkingen? Kunnen deze mensen nog wel zonder die ‘geneesmiddelen’, zijn ze niet gewoon verslaafd?

Nu zijn er ook mensen die zijn gaan geloven in het natuurlijke systeem. Geloven in zoveel mogelijk natuurlijke onbewerkte voeding en de tekorten aanvullen met voedingssupplementen. Vraagt u eens aan die mensen hoe zij zich voelen, hoeveel energie ze hebben, of ze wel eens depressief zijn, hoeveel ze ziek zijn? Probeer ook hun leeftijd eens te schatten.

Hoeveel procent van de mensen eten gezond?
Uit een uitgebreid onderzoek naar de voedingsstatus, intracellulair gemeten, bleek dat 35% dermate grote tekorten hadden in essentiële vitamines en mineralen dat gezondheidsproblemen niet uit kunnen blijven. Dit onderzoek werd gedaan aan de hand van bloedproeven die voornamelijk werden afgenomen in de U.S. in 1997 en gepubliceerd in the JANA. Gezien het feit dat wij Amerika snel aan het inhalen zijn qua lifestyle en eetgewoontes kunnen we de situatie nu al als gelijkwaardig beschouwen. Kijken we naar de cijfers die uitwijzen dat 36% van de Nederlandse bevolking de 65 niet haalt dan zien we opmerkelijke overeenkomsten. Uit het onderzoek kwam naar voor dat in totaal 70% geen voldoende scoorde voor hun voedingspatroon. Bij geen enkel persoon van de in totaal 89.747 mensen werd een optimale voedingsstatus vastgesteld.

Zijn ziektes normaal?
Ik geloof inmiddels dat vele ziektes niet normaal zijn en in feite eenvoudig te voorkomen zijn. Ik geloof dat ik in de toekomst ook veel geld ga besparen. Geld dat anderen moeten uitgeven aan medicijnen en zorg, simpel omdat zij geloofden in een ander systeem. Ik geloof ook dat de berichtgeving in de media beïnvloed wordt door de grote adverteerders met andere commerciële belangen.

In welk systeem u gelooft gaat uw gezondheid op de lange termijn sterk bepalen. De voordelen voor de korte termijn betekent: meer energie, gezonder gewicht, beter slapen, vrolijk etc, en dat zelfs soms al vanaf dag één! Kortom: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
– Henk Mutsaers

Gezond leven: Kennis is een natuurlijke motivatie.

 

Meer op facebook; www.facebook.com/pages/NoMuhvember/881459968561243