Vaccineren Ja of Nee?

Vaccineren Ja of Nee. Een hele kluif of logisch nadenken?

Laatst bijgewerkt; 17 juni 2014

‘Vaccin Vrij!’ is enerzijds het ervaringsverhaal van een moeder (Door Frankema) van twee ongevaccineerde kinderen, en anderzijds een gestructureerd overzicht van haar zoektocht naar wetenschappelijke onderbouwing van vaccinveiligheid. In dit e-boek vat de schrijfster duizenden uren onderzoek en persoonlijke ontwikkeling samen in vier hoofdstukken, die de lezer stap voor stap introduceren in een nieuw denken over vaccins, infectieziekten en gezondheid. Doorspekt met anekdotes en referenties naar wetenschappelijke artikelen wil het ouders inspireren en ondersteunen in het maken van een persoonlijke en bewuste vaccinatiekeuze.

Meer informatie vindt u op http://www.vaccinvrij.nl/

Onlangs is haar boek verschenen; http://www.bol.com/nl/p/vaccin-vrij/9200000015493947/

 

‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’

22/07/13, 14:27

Opinie; We laten onze kinderen inspuiten zonder dat we weten met wat.

De overheid moet veel transparanter worden, betoogt Janneke Bazelmans.

  • Het vaccinatieprogramma plaatst kritische ouders voor een dilemma

In de discussie omtrent vaccinaties mist het standpunt van een steeds groter wordende groep ouders die weloverwogen de beslissing neemt hun kinderen niet tegen (alle) ziekten te laten vaccineren. Ouders die geen fervente tegenstanders van vaccinaties zijn, maar kritisch en doordrongen van de mogelijke gevolgen ervan.Het is duidelijk dat vaccineren een steeds grotere rol speelt in de geneeskunde.

Wat ooit begonnen is als een vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio werd uitgebreid tot de bof, mazelen, rode hond en ook Hib.

Het wachten is op een vaccin tegen waterpokken. Gelukkig leven we in een vrij land en hebben ouders het recht hun kinderen wel, niet of gedeeltelijk te laten vaccineren. Als ouder moet je echter sterk in je schoenen staan om geen gebruik te maken van dit recht. Bovendien, hoe kun je als ouder een gedegen beslissing nemen als de informatie die vanuit overheid en consultatiebureau wordt gegeven zo eenzijdig is. Waarom krijgen ouders niet automatisch de bijsluiter van de vaccinatie (en wel die van elk doosje aspirine gekocht bij de drogist op de hoek)? De overheid en de consultatiebureaus spreken over de voordelen van vaccineren. Over de nadelen wordt veelal gezwegen.

Vaccinatieschade

Toch komt vaccinatieschade regelmatig voor. Er zijn veel kinderen bij wie effecten van een vaccinatie nog lang blijven bestaan. Zo zijn sommige kinderen vaker verkouden, krijgen eczeem, eet- of slaapproblemen. Deze effecten worden vaak niet erkend en geaccepteerd als gevolg van een vaccinatie. Immers, bijverschijnselen komen niet voor. Hiermee gaat men voorbij aan het feit dat ieder mens anders reageert op een invasie van vreemde bacteriën en virussen. Daarentegen wordt wel algemeen erkend dat vaccinaties bij sommige kinderen niet aanslaan en ze alsnog de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn, krijgen. Hoe kan dat dan? En waarom wordt er zo weinig voorlichting gegeven over de schadelijke stoffen in vaccins?Het vaccinatieprogramma van de overheid plaatst de kritische ouder voor een dilemma. Aan de ene kant voelt vaccineren niet goed. Naast ziektekiemen zitten er immers ook giftige hulpstoffen in de vaccins. Wie spuit er gifstoffen in een baby van amper twee maanden oud? En dan niet een keer, nee voordat een kind veertien maanden is, heeft het al vijf keer een cocktail ziektekiemen, chemische en giftige stoffen ingespoten gekregen. Een baby krijgt niet eens de kans om zelf een afweersysteem op te bouwen. Sterker nog, er wordt het afweersysteem iets opgelegd dat in normale situaties nooit zou voorkomen. En beschermen deze vaccins het kind of is het juist de conditie van het individuele immuunsysteem waar het om gaat? Misschien is het juist beter voor een kind om een ziekte door te maken en daarna levenslang immuun te zijn.

Industrietak

Aan de andere kant voelt niet vaccineren ook niet goed. Je wil niet dat je kind een ziekte krijgt met mogelijk ernstige gevolgen. Je wilt ook niet dat jij daar verantwoordelijk voor bent. En je gelooft de autoriteiten. De experts zullen het wel beter weten. Je verschuilt je achter de rug van de overheid. De overheid die precies weet wat gevaarlijk is en wat niet. Een overheid die voor de vaccinaties betaalt. Maar ook een overheid die banden heeft met farmaceuten. Wereldwijde vaccinatieprogramma’s zijn uitgegroeid tot een industrietak met miljarden winsten. Welk belang heeft een industrie bij een goede gezondheid als zij haar geld verdient aan ziekten?Mijn ogen werden geopend tijdens de Mexicaanse griepperiode een paar jaar geleden. Angst overheerste en kleine kinderen werden opgeroepen voor een in allerhaast ingevoerde griepprik. Een vaccinatie die nadrukkelijk niet op lange termijn was getest en al helemaal niet op jonge kinderen. Dit stond gewoon in de door mij opgevraagde bijsluiters vermeld. Ook bevatte het vaccin giftige hulpstoffen. Daarnaast werden de farmaceuten die de vaccinaties leverden geheel ontslagen voor eventuele aansprakelijkheden. Het kon wat mij betreft niet duidelijker: niet vaccineren met dit vaccin!

De kritiek op het niet laten vaccineren richt zich er met name op dat ouders hiermee niet alleen hun eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen in gevaar brengen. Gepleit wordt zelfs voor het van overheidswege verplicht laten stellen van vaccinaties. Van recht naar plicht. Een plicht die botst met het recht op lichamelijk integriteit. Het gaat in onze westerse samenleving niet om de infectieziekten zelf, maar om de angst voor deze ziekten. En we zijn zo bang dat we onze kinderen laten vaccineren zonder dat we precies weten wat en hoeveel we nou eigenlijk precies in hun lichamen spuiten.

Transparanter

De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen en zelf na te blijven denken. Want als we ons niet bewust zijn van wat we bij onze kinderen inspuiten, weten we natuurlijk ook niet wat de gevolgen kunnen zijn. De overheid kan ons hier behulpzamer in zijn door het vaccinatieprogramma veel transparanter te maken. Als ouder heb je een eigen verantwoordelijkheid en doe je wat jou het beste lijkt, ook al druist dat in tegen de mening van een andere ouder. En daarom mag de ene ouder besluiten een kind niet te laten vaccineren en de andere ouder wel.

Bron; Volkskrant OPINIE – Janneke Bazelmans −22/07/13, 14:27

Janneke Bazelmans is ouder, schrijver en jurist.

 

 

Vaccinaties, nu wordt het serieus!

Medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver geeft uitleg waarom het vaccinatie programma rond de Mexicaanse griep juist een gevaar voor de volksgezondheid is.
Er schijnt bewijs te zijn dat ELK vaccin een aanwijsbaar en te lokaliseren mini herseninfarct veroorzaakt.

De overheid beweert dat vaccins volkomen veilig zijn en besmettelijke ziekten voorkomen. Maar dit wordt weerlegd door statistieken en medische studies.

De bijwerkingen van vaccins zijn autisme, dyslexie, hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, ADD, ADHD, wiegedood, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas, etc.

Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, formaldehyde, antivries, methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel en bloed, aborteerd foetus weefsel, dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc.

Thimerosal, een conserveringsmiddel op basis van kwik, wordt sinds de jaren ’30 in vaccins gebruikt. Kwik is een zwaar neurologisch gif dat in is verband gebracht met vele neurologische stoornissen, zoals autisme en de ziekte van Alzheimer. Lees hiervoor deze artikelen op:
Fonteine | Het echte nieuws | Thimerosal-Autism-Symptoms.com

In Nederland is Thimerosal uit het Rijksvaccinatie programma verwijderd. Maar de andere vaccins en griepprikken bevatten nog steeds Thimerosal!

Daarnaast bevatten vaccins aluminium, een ander neurologisch gif. Aluminium krijgt bijna geen media aandacht waardoor ouders niet beseffen dat dit ook een zeer groot gezondheidsrisico is.

http://www.earth-matters.nl/164/88/willen-wij-weten/vaccinaties-nu-wordt-het-serieus.html

 

Vaccinatie huisdieren Ja of Nee?

Is het vaccineren van onze hond belangrijk? Recent onderzoek toont aan dat het inentingsbeleid van de laatste jaren achterhaald is. Wij mensen laten ons ook niet elk jaar tegen polio en tetanus inenten. Omdat vaccinaties zéér belastend zijn voor uw hond, zouden we tegenwoordig uit moeten gaan van de gedachte; ”Zoveel als nodig, maar zeker zo weinig mogelijk, aangepast aan het individuele risico dat een hond zou kunnen lopen. Onderschat de bijwerkingen van vaccinaties niet. Behalve de inentingsstof zitten in de prik namelijk chemische stoffen zoals Thiomersal bestaat voor 50% uit kwik, kankerverwekkende formaldehyde, paraffine, aluminium enz. die het immuunsysteem en de hersenen van het dier ernstig aan kunnen aantasten. Men weet tegenwoordig dat tussen een heel aantal aandoeningen bijvoorbeeld allergiën, epileptie, auto-immuunziektes en vaccinaties een oorzakelijk verband bestaat. Vooral de cocktail entingen zijn zeer belastend voor de hond

 

Ziekte van Weil / Leptospirose

Aangemerkt moet worden dat deze ziekte voornamelijk door de serovars groepen, grippotyphosa, bratislava, sejroe, pomona en saxkoebing wordt veroorzaakt, waar tegen de vaccinatie NIET beschermt, omdat deze groepen in de entstoffen die momenteel gebruikt worden, niet zitten. Als u de hond laat enten voor de ziekte van weil, denkt u natuurlijk zo mijn hond is nu veilig, maar niets is minder dan waar. De dierenarts hoor je niet over, maar vaccinatie tegen weil (leptospirose) is een verraderlijke enting, omdat deze bij veel bacteriën gewoon niet werkt, en de hond gewoon deze ziekte op kan lopen. De enting werkt maar bij enkele bacteriën, terwijl er momenteel wereld wijd 200 verschillende bacterie groepen bestaan.

Wie kunnen er Weil ( leptospirosis) krijgen?

Dieren die geen goed immuunsysteem hebben, Pups, oude honden en dieren die al gezondheidsklachten hebben door een verminderd immuunsysteem. Enig risico is laat in de zomer in stilstaand water, wat boven de 22 graden is, als er botulisme en blauw algen heerst. Dan kunt u de hond beter niet laten zwemmen in dit water, voor de rest loopt het niet met zo’n vaart. De vaccinatie tegen leptospirose (weil) kan de nieren, hersenen en immuunsysteem van uw hond beschadigen, de oorzaak is het kwik wat hier in zit. Deze enting is zéér belastend voor uw hond, en zeker niet ongevaarlijk .Tevens werkt deze vaccinatie niet preventief, bied maar enkele maanden bescherming, daarna loopt hij weer onbeschermd rond.

Onderzoek naar vaccinatie                                  

Onderzoekers zeggen het zijn wetenschappelijke inzichten die zeggen dat het niet nodig is om jaarlijks te enten. Het zou geen probleem zijn om met beduidend langere intervallen te werken. Maar de dierenartsen willen hun klanten minimum eens per jaar zien, en verder hebben ook de producenten van inentingstoffen geen interesse er aan dat minder vaak gevaccineerd wordt “ Beide partijen zien dit dus niet zitten, ondanks dat het voor de hond veel en veel beter zal zijn om dit eens in de 3 jaar te doen. Nee ze blijven stug door gaan met vaccineren terwijl ze weten dat het overbodig, slecht en ziekmakend is. Waarom zouden ze dit toch doen, heeft u een idee ?

langdurige immuniteit

Recente studies wijzen uit dat verschillende vaccinaties voor langdurige immuniteit zorgen.

Bescherming langer dan 7 jaar : Hondenziekte, Parvo, Hepatitis

Bescherming minimum 3 jaar : Rabiës, Para-influenza

Afgeraden: ( vanwege mogelijke zware bijwerkingen : Borreliose / Tetanus en FSME

Verkeerde informatie van dierenarts

Er zijn dierenartsen die ons vertellen dat de ziekte van weil enting uitsluitend samen met de Parvo-enting ( Cocktail ) te verkrijgen is. Maar dit is absoluut NIET WAAR. Een dierenarts die dit vertelt denkt meer aan het welzijn van zijn portemonnee dan aan het welzijn van het dier. Als u dus jaarlijks uw hond tegen de ziekte van Weil wilt laten enten, is het NIET noodzakelijk om gelijktijdig tegen Parvo te enten. Er bestaat hier namelijk geen enkele reden voor, een Parvo enting beschermt immers minimum 3 jaar lang. Studies wijzen uit dat ze zelf langer dan 7 jaar beschermt.

Goedgekeurd binnen de EU

Binnen de EU voor bijvoorbeeld vakantie naar Frankrijk of Duitsland e.d. is alléén de enting tegen Rabiës ( hondsdolheid ) verplicht. De Firma Intervet biedt een entstof aan die binnen de EU officieel door de instanties voor 3 jaar goedgekeurd is. Vraag dus uw dierenarts naar de Novibac enting. Er zijn dierenartsen die bij Rabiës nog steeds een entstof voor 1 jaar willen gebruiken.Accepteer dit NIET. EIS expliciet de enting voor 3 jaar. Als de dierenarts maar voor 1 jaar wil enten, zeg dan dat u met de hond naar een andere dierenarts gaat. U zult verbaasd zijn hoe snel dan ineens de 3 jaar vaccinatie uit de kast wordt gehaald. Wij zijn het baasje van de hond, en wij bepalen uiteindelijk of / en wanneer er geënt wordt, en niet de dierenarts. Durf kritische vragen te stellen op het moment dat u de afspraak maakt. Durf van de praktijk te veranderen als hij stug vasthoudt aan het achterhaalde entschema, het gaat immers om de gezondheid van uw hond

Eenmaal per jaar naar dierenarts

Het lijkt allemaal zo gewoon, we vertrouwen op de dierenarts, de hond krijgt een cocktail enting, en je krijgt een doosje pillen mee voor ontwormen, en nog wat vlooien middel en klaar, zo mevrouwtje hij kan er weer een jaar tegen aan. We hebben dit elk jaar altijd netjes gedaan, om dat wij niet beter wisten, en omdat wij dachten dat dit zo hoort, uit eindelijk zal de dierenarts wel weten wat goed is voor onze hond, maar helaas !! De cocktail enting is niet goed, maar een aanslag op de hond geweest, alleen je merkt het niet meteen, de problemen komen pas veel later aan het licht. En niemand associeert deze problemen met de cocktail enting, omdat de problemen pas maanden later opduiken, ook de dierenarts zou nooit zeggen ja dat komt waarschijnlijk door de cocktail enting.

Dure onderzoeken

Nee als u met de hond naar de dierenarts gaat voor epilepsie, allergie of auto immuunziekte moet u weer diep in uw buidel tasten. Een allergie test, pillen voor epilepsie , bloedonderzoek en noem maar op, terwijl dit mogelijk veroorzaakt is door de cocktail enting?

Nee, het is niet zo gek dat uw hond problemen heeft, en het klinkt misschien bizar maar de honden worden ziek gemaakt, met giftig voer, chemische wormkuren, chemische vlooien bestrijdingsmiddelen, cocktail entingen, pillen voor epilepsie, en voor allergie enz. Het verbaast mij dan ook dat sommige honden nog 12 jaar oud worden, maar ja er zijn er dan ook heel veel die vroegtijdig dood gaan, en ook dit verbaast mij niks. Een dierenarts moet weten dat jaarlijkse cocktail enting overbodig en absurd is, en hij dient ook weten dat een vlooienmiddel bij een hond zonder vlooien ook overbodig is, en een chemische wormkuur niet preventief werkt, dit werkt maar 4 tot maximum 6 weken daarna kan hij gewoon weer de rest van het jaar wormen krijgen.

Het nut van een jaarlijks bezoekje aan de Dierenarts.

Dus wat is het totale nut van het bezoek nou eigenlijk geweest ? Niks maar dan ook helemaal niks, het enige is dat de hond met chemische middelen wordt ingespoten en waar hij mogelijk ook nog eens ziek van kan worden, zoals epilepsie, allergie, en auto immuunziektes.

Jaarlijkse oproep van dierenarts

De dierenarts stuurt ook elk jaar een leuke kaart met hondjes erop, of je met de hond even langs wil komen voor een cocktail prikje ( wat niet nodig en overbodig is ) hier is hij ook niet eerlijk in, dus waarom zouden wij de rest wel moeten geloven wat hij zegt. Ze denken meer aan het welzijn van hun portemonnee, dan aan het welzijn van uw trouwe viervoeter.

Waarom hebben wij dit altijd geaccepteerd bij de dierenarts,

Stel je eens voor je gaat voor je zelf naar de huisarts omdat u last van hoofdpijn heeft, de dokter zegt dan hier heeft u gelijk een tube zalf voor voetschimmel, en een zalfje voor jeuk. Dan vraagt u waarschijnlijk wel of hij gek geworden is, waarom bij de dierenarts dan niet, die geeft ook pillen voor wormen en vlooien waar de hond op dat moment totaal geen last van heeft ?

Voor de goede orde, er zijn natuurlijk ook goede dierenartsen die wel weten hoe het moet.

Bron; Diamond-fauna

 

VACCINS ZIJN BESLIST NIET ONSCHULDIG

Naar aanleiding van de lezing van Natural Animal Consulting bij de hondensportvereniging DOS op Texel, november 2004, over dit onderwerp, hebben wij op het verzoek van het bestuur dit artikel ingestuurd voor het clubblad, zodat ook de overige leden en geïnteresseerden geïnformeerd zijn.

 Dat vaccinaties nu niet bepaald gezond zijn zal blijken uit onderstaande tekst. Dit is echter geen ontdekking van de laatste paar jaar. Sinds de introductie van vaccins, is de medische wereld en uiteraard de fabrikanten altijd op de hoogte geweest van de vele risico’s die vaccins met zich meedragen. Op het gebied van de uitwerking van vaccinaties bij mensen is er naar alle waarschijnlijkheid veel meer onderzoek geweest dan bij dieren.

In Engeland is een organisatie in de jaren negentig uitvoerig begonnen met het in kaart brengen van de bijwerkingen van vaccinaties bij overwegend honden. E.e.a. naar aanleiding van ziekten en overlijden van honden van de oprichtster van deze organisatie. Om deze reden heeft zij ook een boek geschreven met de titel “What Vets Don’t Tell You About Vaccines”, (vert.: “Wat dierenartsen u niet vertellen over vaccins”), dat overigens verkrijgbaar is bij Natural Animal Consulting.

 Het vaccinatie-onderzoek heeft veel ernstige feiten naar voren gebracht en ook hebben diverse Engelse en Amerikaanse dierenartsen hun visie hierop gegeven. Er is overigens een Amerikaanse dierenarts die omstreeks 1999 een aanklacht tegen de nodige veterinaire instanties en collega-dierenartsen in Texas heeft ingediend, aangezien hij de jaarlijkse inentingen bij dieren niet terecht vindt. Bovendien vindt hij dat de dierenbezitter misleid en bedrogen wordt. Mocht u beschikken over internet, dan kunt u eens kijken op de site van het Critter Fitter Hospital.

Om u in ieder geval een idee te geven welke aandoeningen er zoal ontstaan tengevolge van vaccins en welke vreemde stoffen vaccins bevatten, kunt u dit beknopte artikel eens op uw gemak doorlezen en wellicht dat ook u tot de conclusie komt dat uw hond of ander huisdier te lijden heeft (gehad) van vaccins.

Aandoeningen en auto-immuunziekten die veelvuldig ontstaan als gevolg van vaccineren*):

· Hashimoto’s thyroïditis (chronische schildklierontsteking die vooral bij teven voorkomt)

· Ziekte van Addison (bijnierschorsaandoening)

· Reumatoïde artritis

· Lupus erythematosus ofwel SLE (‘wegvretende’ ziekte van de huid en/of ingewanden)

· Idiopathische Trombocytopenie Purpura (verlaagd aantal bloedplaatjes)

· Haemolytische anemie (afbraak van rode bloedlichaampjes)

· Chronische Actieve Hepatitis

· Diabetes mellitus

· Hypogonadisme (onvoldoende functie van de geslachtsklieren en gestoorde seksualiteit)

· Myasthenia Gravis (ernstige spierzwakte met op verlamming lijkende verschijnselen)

· Pemphigus (auto-immune huidziekte die gepaard gaat met grote blazen)

· Alopecia (haaruitval)

· Glomerulonefritis (ziekte van Bright, ontstoken glomeruli in de nierschors)

· Hypoparathyroïdisme (ziekte van Gull, onvoldoende productie van het schildklier­hormoon)

· Diverse neurologische aandoeningen

· Uveïtis (ontsteking iris) en andere immunologische oogziekten

 *) Bron: CHC, PO Box 6943, Forfar, DD8 3WG Scotland

 

 

VACCINATIES – ZIJN ZE VEILIG VOOR UW HOND?

 Door: Dee Blanco, een holistisch werkend dierenarts in Sante Fé, New Mexico

Uit: CHC Update

Vertaling: H.A Kruize

Ik heb veel tijd doorgebracht in de laatste 12 van mijn 19 jaar als dierenarts, met het bestuderen van de kwestie vaccinaties. Gedurende deze tijd als holistisch werkende dierenarts, heb ik de klinische verschijnselen en scha­delijke effecten van het gebruik en misbruik van vaccinaties kunnen aan­schouwen. Ik heb ook kunnen zien dat er verbeteringen van vele gewone aandoeningen van onze huisdieren optraden door het gebruik van holisti­sche medicijnen en in het bijzonder met homeopathie.

Waarom vaccins problemen veroorzaken.

Vaccins worden in het lichaam geïnjecteerd, onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair). Deze vaccins bestaan normaliter uit diverse virussen alsmede andere ingrediënten. Uitzonderingen hierop zijn rabiës, corona en bordetella vaccins. Het proces van het inspuiten van diverse virussen in één keer in het lichaam, komt niet overeen met hoe het in de natuur gebeurt. In werkelijkheid ontstaan deze ziekten nooit in één keer, nooit! Alles in de natuur heeft zijn ritme, alles. Het ritme van hondenziekte, van polio, van mazelen, van influenza, van parvo of rabiës gaan allemaal volgens schema. Dit schema, tot verdriet van vele dierenartsen, wordt niet bepaald door een dierenarts. Wanneer deze virussen in het lichaam worden gespoten, vinden ze hun weg door de nauwe bloedvaatjes, dan via de gro­tere bloedvaten en worden gefilterd in de lymfknopen.

Dit klinkt goed, be­halve dat normaal gesproken deze virussen het eerst binnenkomen in de mond en neus, waardoor het humorale immuunsysteem geactiveerd wordt.

Dit produceert krachtige immunoglobulinen (1gA, 1gG, 1gM) die het eerste optreden als defensie. Wanneer dit voornaamste defensiemechanisme van het humorale immuunsysteem wordt overgeslagen, ben je afhankelijk van alleen het cellulaire immuunsysteem; dit is het gedeelte dat antilichamen produceert. Het produceren van antilichamen is mooi, maar wanneer aan de natuurlijke weg wordt voorbijgegaan, zorgt dit voor een extra druk van het systeem.

Wat zit er in een vaccin?

Er zijn twee vormen vaccins verkrijgbaar: (gemodificeerd-levend) verzwakt (MLV) en dood vaccin (zoals rabiës). De MLV’s zijn virussen die eens levend waren en op een chemische manier zijn verzwakt, zodat ze toch nog als zodanig worden herkend door het lichaam, maar theoretisch niet in staat zijn om een ziekte volledig te doen ontstaan. Het is typisch, dat de chemie voor het afzwakken van virussen formaline of formaldehyde gebruikt, een bekende kankerverwekker. Soms ontsnappen er wel virussen aan dit verzwakken en kunnen toch een ziekte veroorzaken. De ingrediënten in vaccins staan bij de algehele geneeskunde bekend als kankerverwekkend inclusief een stof die thiomersal genoemd wordt, een kwikderivaat en aluminium.

‘Bijwerkingen’ die geconstateerd zijn na vaccinaties

 Na inenting tegen hondenziekte:

1. Druppelende, waterige neusafscheiding.

2. Conjunctivitis, oogafscheiding, entropion.

3. Chronische gastritis, hepatitis, pancreatitis, eetluststoornissen.

4. Steeds terugkerende diarree.

5. Gevoelig voor bepaald voedsel wat zich uit in diarree.

6. Epilepsie, verlamming van de achterpoten, spondylitis.

7. Lipplooieczeem.

8. Overmatig aan de voeten likken, uitslag (pukkeltjes) tussen de tenen, allergieën.

9. Kennelhoest, chronische bronchitis.

10. Chronische huidaandoeningen, speciaal op de onderste lichaamshelft,

11. Slechte ontwikkeling, abnormaal dun.

 Na rabiësinenting:

1. Rusteloos natuur, argwaan naar anderen, agressie naar mens en/of dier.

2. Gedragsveranderingen: gereserveerdheid, neiging tot zwerven.

3. Verlatingsangst.

4. Beperkingen kunnen leiden tot gewelddadig gedrag en zelfverwonding.

5. Zelfverminking, op de staart kauwen.

6. Verandering van stemgeluid, heesheid, overdreven vaak blaffen.

7. Chronische eetlustgebrek, erg kieskeurig.

8. Keel- of tongverlamming, vervelende eters, kwijlen.

9. Droge ogen, gezichtsverlies, grijze staar.

10. Eten van hout, stenen, aarde, ontlasting.

11. Vernielzuchtig gedrag, stukmaken van de mand.

12. Aanvallen, epilepsie, zenuwtrekken.

13. Verhoogde seksuele verlangens/drift, agressie (seksueel).

14. Onregelmatige pols, hartfalen.

15. ‘Omgekeerd niezen’.

Eén op de 10 riskeert ongunstige reactie op inenting

De eerste uitslagen van het CHC vaccinatie­onderzoek werden in 1997 gepubliceerd. Hier­na is er praktiserende dierenartsen gevraagd om in hun eigen praktijk te onderzoeken af hun eigen bevindingen deze uitslagen van 1997 te kunnen ondersteunen. Wij waren zeer overtuigd verdere ondersteuning te krijgen maar tot heden heeft geen enkele dierenarts deze uit­daging aangenomen.

Nu pas echter, is er op de uitslagen van het CHC onderzoek volledig instemmend gereageerd. Onlangs ontvingen wij de bevindingen van een onderzoek gehouden door Ilse, een dierenarts praktiserend in Saffron Walden, Essex. Ilse onderzocht de geregistreerde gegevens van alle kleine dieren die ingeënt wa­ren in haar praktijk gedurende een periode van vier maanden, van september t/m december 2000. llse volgde deze diertjes tot drie maan­den na de inentingen.

 

Alle behandelingen na de inentingen zijn geregistreerd en vergeleken. Behandelingen van verkeersongevallen, ab­cessen ten gevolge van kattenbeten, sneden in de kussen van voeten enzovoort waren buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet toe te schrijven waren aan de inentingen. Ilse onder­zocht de geregistreerde gegevens van 1002 honden, 1010 katten en 98 konijnen. Van deze dieren zijn 100 honden, 101 katten en 10 ko­nijnen behandeld voor ziekten na de inenting. Onder deze honden waren er 5 met duizeligheidsklachten; er waren er bij die volgens de eigenaar niet 100% waren, af die een afschei­ding aan voorhuid vertoonden en die auto-immuunproblemen hadden. Eén kat had een leveraandoening en anorexia; één konijn was plotseling dood en een ander had een abces op de neus.

 Ilse zei hierover: “Natuurlijk kan niet alle ziekte in verband worden gebracht met inentingen, maar in vele gevallen is er geen twijfel moge­lijk. De 2 honden die in elkaar zakten, de honden met een epilepsie geschiedenis die aan­vallen kregen in de dagen na de inenting. Alle honden, katten en konijnen die ter plekke reacties vertoonden na de inenting. Ook de kat­ten die sloomheid toonde gedurende 24 uur na vaccinatie. De honden met verschillende soorten tumoren die begonnen te groeien na het inenten.

 De kat met fibrosarcoma (red.: kwaadaardig gezwel, uitgaande van vezelig bindweefsel) op de plaats van de inenting, is haast zeker te wijten aan het katten leuke­mie vaccin, zoals men ontdekte in de Verenig­de Staten.

Sommige katten met maag­aandoeningen; sommige katten met luchtwegaandoeningen en katten met een chronische nierontsteking toonden verslechte­ring na de inenting. Het grootste deel van de diergeneeskundige behandelingen vond bin­nen de eerste maand na de inenting plaats.” Het commentaar van John Watt hierop was: “Dit onderzoek is van grote betekenis, omdat 10% van de onderzochte dieren ziektebeelden vertoonden binnen drie maanden na de inen­ting. Dit ondersteunt ook het onderzoek uitge­voerd door de CHC in 1997 & 1998 in zoverre, dat het de beweringen op het gebied van de veiligheid van vaccins door de fabrikanten hiervan en het Directoraat van Diergenees­kundige Medicijnen benadeeld heeft.”

 Gerapporteerde ziektebeelden, waarbij men gebruik maakt van het zogenaamde Yellow Form schema, liggen beduidend lager dan 700 van alle honden in de UK in één jaar. We heb­ben hier één uit ongeveer drieduizend dieren­praktijken die 100 ziektebeelden van honden in beeld hebben gebracht in een willekeurige periode van 4 maanden. Het is dus denkbaar dat het aantal ziektebeelden uit inentingen bij honden mogelijk zo hoog kunnen zijn als 900.000 in een willekeurig jaar – meer dan 12% van de geschatte totale hondenpopulatie. Deze cijfers van het aantal ziektebeelden ver­oorzaakt door inentingen zijn vier maat erger dan het door de CHC gedane onderzoek in 1997 en 1998. Rekenkundig gezien, kunnen we vaststellen dat aan de hand van dit onderzoek het voor­komen van een negatieve reactie op een vaccin als volgt kunnen worden ingedeeld:

 Soort dier Min. Max.

Honden 7,54% 12,42%

Katten 7,56% 12,44%

Konijnen 2,3% 18,09%

 Dit met een betrouwbaarheidsfactor van 99%. Het is ook opmerkelijk dat het patroon van de ziektegevallen na inenting, tussen die van katten en de van honden nagenoeg gelijk zijn. Vaccins zijn de wortels van het ontstaan van ziekten in alle dieren! Het zal interessant zijn om de resultaten te vergelijken met die van het onderzoek van de British Small Animal Veteri­nary Association, welke gesubsidieerd wordt door fabrikanten van vaccins.

 Bron: CHC, Forfar, Scotland

Wilt u meer weten of zijn er andere zaken die uw interesse hebben? Neem dan eens contact op met Natural Animal Consulting,

Esdoornstraat 11

1943 LB Beverwijk

Tel./fax 0251 213498

 

Gevaren van inenten..

De nadelige gevolgen van vaccineren
Catherine O’Driscoll

De argumenten voor vaccineren zijn eenvoudig: zij beschermen onze honden tegen infectieziekten.

Zonder inenting, zo stellen de voorstanders, zouden ziekten als hondsdolheid, hondeziekte, parvo e.d. epidemische vormen aannemen.

Niemand wil dat zijn of haar hond dood gaat aan het parvovirus of hondenziekten, maar we willen ook niet dat zij overlijden aan leukemie of falende organen op jonge leeftijd of dat zij hun halve leven kreupel zijn.
Dat is echter wel wat vaccinaties kunnen veroorzaken….

Waarom is het nodig dat wij onze honden ieder jaar laten inenten?
Kinderen worden ook niet ieder jaar ingeënt.
Een dierenarts die mijn boek “Who killed the Darling Buds of May?
What vets don’t tell you about vaccines.” had gelezen, vertelde mij dat ook hij al jaren bezorgd was over de nadelige gevolgen van vaccineren.
Verder zei hij dat toen hij rond 1970 afstudeerde als dierenarts, er werd gezegd dat vaccineren niet noodzakelijk was.
Echter, in de jaren ’80 werden dierenartsen benaderd door fabrikanten van vaccinaties die suggereerden dat de jaarlijkse enting een bron van inkomsten was en dat het een gunstige mogelijkheid creëerde voor een jaarlijkse gezondheidscontrole.
Hoewel hij wist dat het bedrog was, deed hij hier toch aan mee.

Dr. Ronald D. Schultz, één van de meest vooraanstaande veterinaire immunologen ter wereld, verklaart dat de jaarlijkse vaccinatie tegen virusinfecties niet alleen onnodig is, maar dat het ook ernstige problemen kan veroorzaken.
Steeds meer dierenartsen, zowel in Amerika als in de U.K. beweren dat vaccinaties meer ziekten veroorzaken dan dat zij bescherming bieden.

Argumenten tegen vaccinatie zijn:
– vaccinaties bieden geen bescherming tegen ziekten, zij maken juist gevoelig;
– vaccinaties veroorzaken encephalitis (hersenvliesontsteking);
– de symptomen van encephalitis zijn verschillend.

Zij variëren van accuut tot chronisch;
– vaccinaties kunnen dodelijk zijn;
– vaccinaties kunnen de ziekte veroorzaken, waartegen ze juist zouden beschermen;
– doordat de vaccins in het milieu terecht komen, verspreiden zij ziekten;
– vaccineren ondermijnt het immuunsysteem en haalt het uit balans.

Voorstanders gebruiken statistieken om aan te tonen dat door vaccineren epidemieën zijn uitgeroeid.
De manier waarop zij deze statistieken interpreteren is echter een open vraag.
Wanneer je de medische literatuur bekijkt, dan zie je dat verschillende onderzoeksprojecten aantonen dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen slachtoffer worden van infectieziekten.
Mensen die ingeënt zijn lopen vaak nog meer kans om ziek te worden….

Het is waar dat mensen en dieren na vaccinaties soms immuun zijn.
Onderzoek dat is uitgevoerd door de Canine Health Census (CHC) toont echter aan dat ten minste 50% van de honden met virale infecties, zoals parvo en hondeziekte, de ziekte opliepen binnen drie maanden na vaccinatie.

Dit toont aan dat vaccinaties vaak niet (voldoende) beschermen.
Bij leptospirose (ziekte van Weil), een bacteriële ziekte, liep iedere hond dit op binnen drie maanden na vaccinatie.
Dus waar was de bescherming????

De nadelige effecten van vaccineren zijn goed gedocumenteerd.
Fabrikanten van vaccins geven toe dat de vaccins hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken.
H.H. Merritt, Emeritus professor in de neurologie van de Universiteit van Columbia, schreef dat hersenvliesontsteking verschillende aandoeningen kan veroorzaken zowel aan de hersenen, het ruggenmerg als zenuwen.

Diarree, overgeven, winden laten, maagaandoeningen, hoofdpijn, onzindelijkheid, verstopping, ademhalingsproblemen, hyperactiviteit, dwangmatig gedrag, onoplettendheid, dementie, toevallen, verlamming, agressie en andere symptomen kunnen een nasleep zijn van virale encephalitis.
Zelfs overlijden is mogelijk.

Dr. Harris L. Coulter stelt dat van hersenvliesontsteking ten gevolge van een infectieziekte of traumatische verwonding, bekend is dat het ernstige neurologische schade kan veroorzaken wanneer er geen acute reactie is en dat hersenvliesontsteking veroorzaakt door vaccinatie dan ook geen uitzondering is.

Het kan zijn dat alles met je net ingeënte hond in orde lijkt, maar dat hij een paar weken later huidproblemen of spijsverteringsproblemen krijgt of dat hij agressief wordt naar kinderen.
Niemand die de link legt naar de inenting …. hoewel sommige dierenartsen deze relatie inmiddels wel erkennen.

Wanneer een hond na de vaccinatie stijf wordt, verhoging krijgt of gaat braken, dan kan dat een overgevoeligheidsreactie zijn, zoals wordt beschreven in de literatuur van de fabrikant van de vaccins, die een ontsteking veroorzaakt en kan leiden tot hersenvliesontsteking.
De symptomen hoeven niet persé zichtbaar te zijn om schade te veroorzaken.!

Dr. J.A. Morris, een Amerikaanse expert in infectieziekten verklaart: “Wij horen alleen van de encephalitis en doden, maar er is nog een heel gebied tussen koorts en dood.
Van dit gebied is echter niets gedocumenteerd”.

Dr. R. Mendelsohn: er is een groeiende theorie dat er een link bestaat tussen immuun maken en de enorme stijging van auto-immuunziekten, zoals, reumatische arthritis, multiple sclerosis, lymfoom en leukemie, in de laatste decennia.

Dierenartsen en fabrikanten stellen dat er slechts een kleine minderheid van de honden lijdt aan de nadelige gevolgen van vaccinatie. Volgens onderzoek geleid door de CHC, is deze kleine minderheid altijd nog één op de honderd honden.
Bij veel honden met gedragsproblemen, spijsverteringsproblemen, allergieën, huidaandoeningen, slecht werkende organen, auto-immuunziekten, artritis en ga zo maar door, zijn deze problemen terug te voeren naar de dierenartspraktijk en de injectie.

Op dit moment heb ik drie Golden Retrievers.
Eerder zijn er drie overleden.
Olivier overleed op vier jarige leeftijd:
toen we ‘s-morgens opstonden ontdekten we dat zijn achterpoten verlamd waren.
We brachten hem onmiddellijk naar de dierenarts waar hij steroïden kreeg toegediend.
Hij overleed nog diezelfde dag.
De reguliere dierenarts had er geen verklaring voor.
Een homeopathisch werkend dierenarts vertelde mij dat dit hem voorkwam als een klassieke reactie op een vaccinatie.

Prudence overleed aan een auto-immuunziekte toen ze zes jaar oud was.
Dr. Jean Dodds DVM beweert dat veel dierenartsen de huidige problemen zoals allergieën en immuunziekten wijten aan de cocktail vaccinaties die zo’n twintig jaar geleden werden ingevoerd.

Een paar dagen nadat hij zijn puppy enting had gehad vonden we Samson in de tuin.
Zijn achterpoten waren, net als bij Olivier, verlamd. I
n paniek belde we de dierenarts.
Deze vertelde ons dat we Sam paracetamol moesten geven (paracetamol kan giftig zijn voor honden).
Sam herstelde.
Het jaar daarop, weer een paar dagen na de vaccinatie, zwelde Samson’s kop, hij jankte van de pijn.
Kort daarna ontdekten we dat Sam een auto-immuunziekte had.
Hij overleed op vijfjarige leeftijd aan kanker.
Zijn dood is regelrecht een gevolg van de vaccinatie die zijn immuunsysteem heeft vernietigd.

De drie levende honden?
Chappie is nu 13 en heeft schildklierproblemen.
Schildklierproblemen kunnen de hond vatbaar maken voor autoimmuunziekten net als vaccinaties.
Een dierenarts maakte mij erop attent dat er een relatie is tussen schildklierproblemen en vaccinatie.

Sophie kreeg op zes jarige leeftijd arthritis.
Dit had ook te maken met vaccineren.

Gwinnie was al gevaccineerd voordat ze bij ons kwam op een leeftijd van vijf maanden.
Haar rug trilde wanneer je je hand erop legde en ze kauwde aan haar poten.
We brachten haar bij een homeopathisch dierenarts die ‘vaccinosis’, een ziektereactie op een vaccin, vaststelde.
De behandeling was succesvol.

Denk echter niet dat ik slechts gok dat dit alles te maken heeft met vaccineren.
In de wetenschappelijke literatuur staat vermeld dat vaccinaties in staat zijn om al deze schade te veroorzaken.

Volgens een fabrikant is slechts bij 15 honden van de drie miljoen geadministreerde toedieningen, een negatieve reactie vastgesteld. Wanneer deze fabrikant gelijk heeft, dan zou het onmogelijk zijn dat mijn zes honden deze reacties vertoonden.
Iemand maakt dus een fout.

Feit is dat er geen rapportage is van de effecten.
Niemand weet precies hoeveel honden negatief reageren op hun vaccinatie en nog minder mensen weten wat de symptomen zijn.

De fabrikanten stellen in hun eigen literatuur dat vaccineren niet zonder risico is.
Maar er is geen dierenarts die daarvoor waarschuwt.
Een fabrikant schrijft dat alleen gezonde honden gevaccineerd mogen worden.
Na de vaccinatie mogen honden minstens 14 dagen niet worden blootgesteld aan infectie.

Overgevoeligheidsreacties komen af en toe voor.
Factoren die een nadelige invloed kunnen hebben op een vaccinatie zijn behalve een slechte gezondheid, de voedingstoestand, erfelijke factoren, tegenwerkende medicijnen en stress.

Het komt er op neer dat er ongeveer negen factoren zijn die in relatie staan met vaccineren en dat houdt in dat het voor iedere hond een risico met zich meebrengt.
De eerste factor is dat alleen gezonde honden mogen worden gevaccineerd.
Ondanks dit advies vaccineren dierenartsen routinematig zieke honden.

Hun redenering is dat de vaccinatie de zieke hond extra bescherming biedt. ;(
In mijn boek staan verhalen van zieke honden die werden gevaccineerd en vervolgens stierven….

Voedingsfactoren kunnen ook een negatieve rol spelen.
Tijdens een experiment kregen puppies met een vitamine B5 tekort vaccinaties toegediend en zij overleden.
Vitamine B5 kan worden vernietigd door koken en invriezen.
De meeste honden krijgen echter gekookt, bewerkt of diepvries voer.

Het mineraal selenium en vitamine A zijn noodzakelijk voor een goede schildklierwerking.
Antioxidanten als ethoxyquin, BHA en BHT vernietigen zowel selenium als vitamine A.
Zoals al eerder genoemd kunnen door het toedienen van vaccinaties bij honden met schildklierproblemen auto-immuunziekten ontstaan.

Fabrikanten van vaccins waarschuwen ervoor dat bepaalde genetische factoren een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen.
Zij vertellen alleen niet hoe en wat en ook de dierenarts brengt je er niet van op de hoogte.
Een dokter of verpleegster zal bij mensen minstens vragen of er bepaalde ziekten in de familie voorkomen zoals epilepsie, artritis of een allergie, voordat er een injectie wordt gegeven.

Tegenwerkende medicijnen wil zeggen dat immuunonderdrukkende medicijnen niet mogen worden gegeven tezamen met een vaccinatie. Een hond die bijvoorbeeld steroïden krijgt toegediend loopt kans te overlijden na een vaccinatie.

Dit wordt veroorzaakt doordat vaccineren gebaseerd is op het feit dat wanneer een virus is geïnjecteerd in een hond, het lichaam wordt gestimuleerd om antistoffen aan te maken.
Wanneer het immuunsysteem wordt onderdrukt, bijvoorbeeld door medicijnen, slechte gezondheid, verkeerde voeding, erfelijke ziekten of stress, is het niet in staat om voldoende weerstand op te bouwen.
Hierdoor kan de hond overlijden aan de vaccinatie of hij kan chronisch ziek worden.

Ook is het mogelijk dat een hond ziek wordt van een gevaccineerde hond, omdat vaccins zich in het milieu verspreiden en virulent worden.

Ik hoop dat iedereen zich bewust wordt van de gevaren van vaccineren.
Vind je vaccineren echt noodzakelijk of kies je voor een veiliger alternatief, zoals bijvoorbeeld homeopathische nosodes?

Niet iedere dierenarts is op de hoogte van de negatieve reacties op een injectie.
Er zijn ook dierenartsen die vaccineren, omdat zij onder druk staan van de fabrikanten.
Deze zullen niet gauw de waarheid vertellen over de mogelijke gevolgen van vaccineren.

Bron: Via;hondenpage.com
Catherine O’Driscoll
auteur van het boek ‘What Vets Don’t Tell You About Vaccines’
Canine Health Concern

http://www.amazon.co.uk/What-Vets-Dont-about-Vaccines/dp/1929242492/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270192134&sr=8-1